Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 611 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 611 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 611 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Học đi đôi với hành, việc học các kiến thức căn bản không thể tách rời với việc kiểm tra lại kiến thức, luyện tập để ghi nhớ và rèn kĩ năng vận dụng thông qua các đề thi phù hợp. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã sưu tập và giới thiệu với quý thầy cô và các em bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 611 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 611 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 611 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt dưới đây của chúng tôi.

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
They __________her stay there for the weekend.
A. allowed
B. made
C. caused
D. forced
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
__________ twice, he didn’t want to try again.
A. Having failed
B. Failing
C. To fail
D. Fail
Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the different stress pattern from the rest.
A. cooking
B. friendly
C. reduce
D. breathing
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Of all the endangered South American birds, the jacana has been _______________.
A. the most difficult to protect
B. difficult the most to protect
C. protected the most difficult
D. to protect the most difficult
Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
Here (A) are an overview of some popular animals (B) that are (C) currently endangered (D) in the wild.
A. are
B. that
C. currently
D. in

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 611 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản