Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 638 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
13
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 638 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 638 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Tổng hợp Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 638 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi sắp tới, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra sát với nội dung chương trình học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 638 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 638 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
He went to work ______ the rain.
A. although
B. because of
C. despite
D. because
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Daniel doesn’t know ______ the video.
A. repairing
B. way to repair
C. to repair
D. how to repair
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Peter: “Let’s go out for dinner.” – Sam: “_________.”
A. Thank you
B. Good idea
C. I agree
D. My pleasure
Câu 4: We (A) have a (B) lots of work (C) to do (D) tonight.
A. have
B. lots
C. to do
D. tonight
Câu 5: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Simon: “Happy birthday! This is a small present for you.” – Peter: “____________”
A. How terrible!
B. What a pity!
C. How beautiful it is! Thanks.
D. Have a good time!

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 638 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản