Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 667 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 667 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 667 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập, làm quen với dạng đề bài kiểm tra, Thư viện eLib.vn giới thiệu các đề minh họa, đề thi của những kì thi năm trước để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 667 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 667 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 667 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt:

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. reserved
B. promised
C. accomplished
D. relaxed
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Mr Pike really didn’t mind....................... by the party to celebrate this fortieth birthday.
A. surprise
B. being surprised
C. surprised
D. to be surprised
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
He doesn’t play soccer ____________________.
A. more better than he used to
B. the best as he used to
C. so good as he used to
D. as well as he used to
Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
(A) Education and training are (B) an important steps (C) in getting the kind of job (D) that you would like to have
A. Education
B. an
C. in getting
D. that
Câu 5: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer that best explains the underlined word.
Some high school students are involved in helping the handicapped.
A. take part in
B. play a role of
C. are a part of
D. take a place of

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 11 mã đề 667 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản