Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 166 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 166 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 166 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 166 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tham khảo các đề thi này sẽ giúp các em có cái nhìn toàn diện hơn về cách ra đề kiểm tra môn Tiếng Anh trong các kỳ thi sắp tới này. Chúc các em trau dồi được nhiều kiến thức, có được nhiều kĩ năng giải đề thi và có được kết quả cao trong kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 166 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 166 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt dưới đây:

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
I’ll make some sandwiches______ we get hungry.
A. so that
B. in case of
C. unless
D. in case
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
I was most ____ of his efforts to help me during the crisis.
A. appreciation
B. appreciable
C. appreciate
D. appreciative
Câu 3: Choose the words whose underlined word is pronounced differently from the others
A. wasted
B. knocked
C. helped
D. danced
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
It’s time we ______ this old car and bought new one.
A. will sell
B. had sold
C. have sold
D. sold
Câu 5: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
These days everybody is aware _______ the danger of smoking.
A. up
B. of
C. on
D. with

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 166 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản