Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 175 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
13
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 175 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 175 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Để đạt được kết quả cao trong các kỳ kiểm tra, các em đừng quên tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 175 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt của Thư viện eLib. Bộ đề kiểm tra được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề kiểm tra. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 175 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Dưới đây là nội dung được trích trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 175 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.

Câu 1: Choose the best answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence.
He gave me his personal ________ that his draft would be ready by Friday.
A. insurance
B. endurance
C. assurance
D. ensurance
Câu 2: Circle a word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. guitar
B. mad
C. target
D. Charles
Câu 3: Choose the best answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence.
____________, an author probably most famous for his tales of terror, also dabbled in some science fiction.
A. Edgar Allen Poe
B. Edgar Allen Poe was
C. To Edgar Allen Poe
D. For Edgar Allen Poe to be
Câu 4: Choose the best answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence.
Helen asked me_________ the film called “ Star Wars”.
A. Have I seen
B. if I had seen
C. if had I seen
D. have you seen
Câu 5: Circle a word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. popular
B. economic
C. notified
D. knowledge

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 175 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản