Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 264 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
13
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 264 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 264 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Dưới đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 264 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Cùng tham khảo nhé các bạn!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 264 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 264 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là một trong những BST đặc sắc của Thư viện eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. pressure
B. secure
C. posture
D. gesture
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
I saw a terrible accident while I _______ on the beach.
A. was walking
B. walked
C. am walking
D. have been walking
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part of the following question.
Professor Berge was very interested in the diversity of cultures all over the world.
A. variety
B. changes
C. number
D. conservation
Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
Thanks (A) you for your beautiful present. It was (B) very generous of (C) you to buy it for (D) me.
A. Thanks
B. was
C. of
D. for
Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.
You spilt some coffee on Mary’s dress. Did you apologize to her?
A. Did you apologize to Mary whose dress you spilt some coffee?
B. Did you apologize to Mary whose dress you spilt some coffee on?
C. Did you apologize to Mary who you spilt some coffee on her dress?
D. Did you apologize to Mary you spilt some coffee on her dress?

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 264 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản