Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 267 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 267 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 267 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Hãy rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho các bài kiểm tra bằng việc giải đề thi của các năm trước được tập hợp trong bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 267 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Bộ đề thi được chọn lọc cẩn thận giúp các em làm quen với dạng đề, nâng cao kiến thức và trình độ. Mời các em cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 267 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 267 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1: Choose the best answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence.
What John says _________ true but I very much doubt it.
A. should be
B. will be
C. shall be
D. may be
Câu 2: Circle a word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. knowledge
B. notified
C. popular
D. economic
Câu 3: Circle the correct sentence which has the same meaning as the given one.
The sooner he stops smoking, the better he’ll feel.
A. As soon as he feels better, he’ll try to stop smoking.
B. Though he feels better, he still smokes.
C. When he stops smoking, he’ll begin to feel better.
D. He feels so much better since he stopped smoking.
Câu 4: Choose the best answer among (A, B, C, D) that best completes each sentence.
I’m sorry, I meant_______ to you, but I’ve been busy.
A. to have been writing
B. writing
C. to write
D. To have written

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 267 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản