Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 318 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 318 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 318 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Học đi đôi với hành, việc học các kiến thức căn bản không thể tách rời với việc kiểm tra lại kiến thức, luyện tập để ghi nhớ và rèn kĩ năng vận dụng thông qua các đề thi phù hợp. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã sưu tập và giới thiệu với quý thầy cô và các em bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 318 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 318 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 318 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt dưới đây:

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correctanswer to the following question.
If he knew the facts, he ____ us what to do.
A. told
B. tells
C. would tell
D. will tell
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
______the rise in unemployment, people still seem to be spending more.
A. Although
B. Meanwhile
C. Nevertheless
D. despite
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Alice didn’t expect_________ to Bill’s party.
A. being asked
B. asking
C. to ask
D. to be asked
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
I’ll make some sandwiches______ we get hungry.
A. unless
B. in case
C. in case of
D. so that

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 318 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản