Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 393 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 393 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 393 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những câu hỏi trong bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 393 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sau đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 393 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 393 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. secure
B. gesture
C. posture
D. pressure
Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
Thanks (A) you for your beautiful present. It was (B) very generous of (C) you to buy it for (D) me.
A. Thanks
B. was
C. of
D. for
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
In many cultures, people signify their agreement by _______ their head.
A. turning
B. pointing
C. nodding
D. raising
Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence
that is closest in meaning to the following question.
You spilt some coffee on Mary’s dress. Did you apologize to her?
A. Did you apologize to Mary who you spilt some coffee on her dress?
B. Did you apologize to Mary you spilt some coffee on her dress?
C. Did you apologize to Mary whose dress you spilt some coffee?
D. Did you apologize to Mary whose dress you spilt some coffee on?

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 393 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản