Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 431 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
9
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 431 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 431 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang ôn thi có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 431 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 431 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 431 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt:

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Look ________! The tree is going to fall.
A. in
B. out
C. over
D. off
Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
Several years (A)ago, it was(B)even difficult to imagine people talking(C) in women’s rights and the situations they (D)faced in traditional society.
A. ago
B. even
C. in
D. faced in
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
I _______there once a long time ago and _______ back since.
A. was/ have not been
B. had been/ was not
C. have been/ will not be
D. would be/ had not been
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
He is allowed _____ abroad this summer holiday.
A. going
B. went
C. go
D. to go
Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.
Because it was an interesting novel, I stayed up all night to finish it.
A. Though it was an interesting novel, I stayed up all night to finish it.
B. I stayed up all night to finish the novel, therefore, it was interesting.
C. Unless it were an interesting novel, I would stay up all night to finish it.
D. So interesting was the novel that I stayed up all night to finish it.

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 431 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản