Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 451 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
15
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 451 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 451 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Bổ sung ngay vào tài liệu ôn thi của bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 451 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Việc trực tiếp giải đề thi của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề và ôn tập kiến thức. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 451 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 451 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt được trích từ tài liệu:

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part of the following question.
When you see your teacher approaching you, a slight wave to attract his attention is appropriate.
A. coming nearer to
B. looking up to
C. catching sight of
D. pointing at
Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.
You spilt some coffee on Mary’s dress. Did you apologize to her?
A. Did you apologize to Mary whose dress you spilt some coffee?
B. Did you apologize to Mary you spilt some coffee on her dress?
C. Did you apologize to Mary who you spilt some coffee on her dress?
D. Did you apologize to Mary whose dress you spilt some coffee on?
Câu 3: His eel soup is better than any other soups I have ever eaten.
A. I have ever eaten many soups that are better than his eel soup.
B. His eel soup is good but I have ever eaten many others better.
C. His eel soup is the worst of all soups I have eaten.
D. Of all the soups I have ever eaten, his eel soup is the best.
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
I turned on the electric fan _______ the room was hot.
A. although
B. because
C. so
D. despite
Câu 5: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Up to now, we __________ about two thousand English words.
A. have learnt
B. learnt
C. will learn
D. would learn

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 451 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản