Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 485 trường THPT Nguyễn Công Phương

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 485 trường THPT Nguyễn Công Phương

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 485 trường THPT Nguyễn Công Phương

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 485 trường THPT Nguyễn Công Phương. Bộ đề thi được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 485 trường THPT Nguyễn Công Phương

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 485 trường THPT Nguyễn Công Phương. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

I/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
Câu 1: A. conservation B. generation C. vulnerable D. disappearance
Câu 2: A. detective B. romantic C. adventure D. history
II/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
Câu 3: A. endangered B. provided C. destroyed D. enjoyed
Câu 4: A. species B.benefit C.essential D.generation
III/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each
of the following questions.

Câu 5: Every student is required to write an essay on the topic.
A. Every student might write an essay on the topic.
B. Every student needn’t write an essay on the topic.
C. Every student should write an essay on the topic.
D. Every student must write an essay on the topic.
Câu 6: The computer needs __________. It's broken.
A. to repair B. repairing C. be repaired D. repaired
Câu 7: _________ is a game played in a pool in which two teams try to score goals with a ball.
A. Water polo B. Swimming C. Football D. Water skiing
Câu 8: Books in the home are the wonderful __________ of knowledge and pleasure.
A. provision B. supply C. source D. origin
Câu 9: - “You don’t work at weekends, do you?”
- “__________.”
A. No problem B. Never mind C. Of course not D. Yes, please
Câu 10: He had to postpone the meeting because of his grandpa’s death.
A. The meeting had to be postponed because of his grandpa’s death .
B. The meeting because of his grandpa’s death had to be postponed.
C. The meeting had been postponed because of his grandpa’s death.
D. The meeting had to postpone because of his grandpa’s death.

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 485 trường THPT Nguyễn Công Phương sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản