Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 525 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
15
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 525 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 525 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Thư viện eLib luôn đồng hành cùng với các bạn trong việc chuẩn bị tư liệu ôn thi. Chúng tôi đã sưu tầm để giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 525 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt cho các bạn tham khảo. Chúc các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 525 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 525 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. admission
B. graduate
C. procedure
D. education
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
John contributed fifty dollars, but he wishes he could contribute ______.
A. the same amount also
B. more fifty dollars
C. one other fifty dollars
D. another fifty
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Tom is sitting at his desk. He is reading his chemistry text because he has a test
tomorrow. He _______.
A. should be studying
B. will study
C. could study
D.must be studying
Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
________ remain about the factory’s long term future.
A. Uncertain
B. Uncertainties
C. Certainties
D. Certain

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 525 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản