Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 627 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 627 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 627 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 627 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 627 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 627 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt:

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Harmful insects must be _______ to protect our crops.
A. destroyed
B. cultivated
C. conserved
D. protected
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
We were made ________ all the cleaning in the house.
A. done
B. doing
C. do
D. to do
Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to the following question.
‘_________________?’ - ‘Well, I’d like to see that dress.’
A. What would you like
B. May I help you
C. Do you want anything
D. What do you want to do
Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the different stress pattern from the rest.
A. exploitation
B. vulnerable
C. population
D. entertainment
Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. fascinating
B. swallow
C. panda
D. enact

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 627 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản