Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 677 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
14
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 677 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 677 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Tất cả các đề thi hay và tiêu biểu nhất được chúng tôi tổng hợp tạo thành bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 677 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các bạn làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 677 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 677 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt:

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
People shouldn’t keep __________ fashionable wildlife products.
A. buying
B. to buy
C. to be bought
D. buy
Câu 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part of the following question. Professor Berge was very interested in the diversity of cultures all over the world.
A. conservation
B. variety
C. changes
D. number
Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the underlined part pronounced differently from the rest.
A. informality
B. signal
C. appropriate
D. impolite
Câu 4: His eel soup is better than any other soups I have ever eaten.
A. Of all the soups I have ever eaten, his eel soup is the best.
B. His eel soup is the worst of all soups I have eaten.
C. His eel soup is good but I have ever eaten many others better.
D. I have ever eaten many soups that are better than his eel soup.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 12 mã đề 677 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản