Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh đề số 2 trường THCS Lao Bảo

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh đề số 2 trường THCS Lao Bảo

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh đề số 2 trường THCS Lao Bảo

Các em đang ôn thi, mong muốn có dịp thử sức ở các đề thi của năm trước? Nhanh tay download bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh đề số 2 trường THCS Lao Bảo. Bộ đề thi sẽ giúp các em rèn luyện khả năng giải đề, làm quen với dạng trắc nghiệm khó, rút ra cách phân bổ thời gian hợp lý,…Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh đề số 2 trường THCS Lao Bảo

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh đề số 2 trường THCS Lao Bảo:

I. Multiple choice:
1. I often go to school.................Monday.
a. in b. on c. at
2. Our classes begin ............7o’clock.
a. in b. on c. at
3. I was born.................1978.
a. in b. on c. at
4. She never goes out...............night.
a. in b. on c. at
5. Hoa worked hard,.........she passed her exam.
a. so b. because c. but
6. I ..................learned English for 4 years.
a. has learned b. have learned c. having learned.
7. I wish I...........a doctor.
a. was b. am c. were.
8. Last day, I ...................to school.
a. didn’t go b. not go c. don’t go.
9. I met him...........the entrance to the village just this morning.
a. at b. in c. on
10. He said that he................that rose.
a. love b. loved c. loves.
II. Phonetics:
1a. cat b. hat c. that d. hate.
2a. teeth b. means c. empty d. pleased
3a. bank b. man c.have d. heart
4a. floor b. door c. more d. mountain.
III. Stress:
1a.person b. enough c. picture d. people
2a. resort b. printer c. dictionary d. Scottish
3a. option b. compulsory c. parents d. chemistry
4a. festival b. second c. tonight d. Christmas.

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh đề số 2 trường THCS Lao Bảo này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản