Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 617 đề thi

0
6.865
lượt xem
16
download
Xem 617 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10

Trực tiếp ôn tập trên từng đề thi cụ thể, là phương pháp mà khá nhiều lớp học sinh vẫn dùng để ôn tập ở các mùa thi. Hiểu được điều đó, thư viện xin chia sẻ bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10 nhằm giúp các bạn học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 point)
1.
A. much
B. put
C. cut
D. sun
2.
A. holiday
B. health
C. hobby
D. hour
3.
A. mature
B. back
C. dad
D. matter
4.
A. bread
B. dead
C. read
D. head
5.
A. message
B. begin
C. repeat
D. repair
II. Choose the best answer for each sentence (2 points).
1.
My mother ______ to the market at 9:00 am every day.
A. goes
B. went
C. go
D. has gone
2.
Our principal _______ to Thailand several times.
A. was
B. had been
C. is
D. has been
3.
I ______ do morning exercise because it is good for my health.
A. rarely
B. seldom
C. never
D. always
4.
______ went along with Jenny at your party last night?
A. What
B. Who
C. When
D. Why
5.
My mother got very angry this morning because our cat ______ her favorite vase.
A. breaks
B. was breaking
C. had broken
D. has broken

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản