Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
107
lượt xem
2
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Thư viện eLib mong muốn tiếp sức cho các bạn học sinh đang ngày đêm ôn luyện có thể dễ dàng sưu tập được nhiều đề kiểm tra của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai dưới đây:

A. MULTIPLE CHOICE (6 marks)
Choose the word (A,B,C, or D) whose underlined part is pronounced differently from the others.
1
. A. read B. head C. beat D. eaten
2. A. study B. subject C. father D. cousin
Choose the word (A,B,C, or D) whose main stress is placed differently from the others.
3.
A. alarm B. kitchen C. water D. morning
4. A. background B. daughter C. teacher D. mature
Choose the best option A, B, C, or D that best completes each sentences
5.
Miss Lan Phuong loves her teaching profession.
A. students B. school C. family D. occupation
6. At six o’clock in the morning my alarm clock.................. to wake me.
A. goes off B. gets off C. wakes off D. takes off
7. The Pikes live..................farming. They work hard...................the field every day.
A. at / with B. in / on C. on / in D. with / for
8. In 1995 Sally...................the Star Sports Club.
A. joined B. had joined C. join D. joins
9. Marie Curie was the first woman ................... a PhD from the Sorbonne.
A. receive B. to receive C. received D. was received
10. Would you ....................looking after my children for a while?
A. mind B. agree C. decide D. care
11. We must do something. We can’t go on.......................like this.
A. to live B. living C. live D. lived
12. ...................do you live? - In a flat, near Da Lat university.
A. Why B. When C. Where D. Whom

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Trường Chinh - Gia Lai này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản