Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 1 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
65
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 1 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 1 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Nhanh tay tải miễn phí bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 1 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng về tham khảo nhé các bạn. Hy vọng, việc luyện giải trực tiếp trên đề kiểm tra cụ thể này sẽ giúp được các bạn làm quen với cấu trúc đề kiểm tra, rút kinh nghiệm cho kỹ năng làm bài tập của mình. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 1 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 1 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

A/ MULTIPLE CHOCE. Circle the best answer among A, B, C or D to complete the sentences. (3.0pts)
1. She warned the little boy ................. with matches.
A) to not play B) not to play C) not play D) not playing
2. Because traffic is heavy, I suggest ................. for the airport early.
A) leaving B) to leave C) leave D) will leave
3. It was so relaxing to be ................. old friends.
A) in B) among C) between D) around
4. I was sure that I ................. him before.
A) met B) have met C) had met D) was meeting
5. I remember ................. to the zoo when I was a child.
A) to take B) being taken C) to be taken D) taking
6. We should take care of war invalids and family of martyrs.
A) look after B) look into C) look for D) look at
7. Clinton congratulated me ................. getting married.
A) about B) with C) in D) on
8. Tom apologized to the teachers for ................. doing his Math exercises.
A) not doing B) not to do C) not do D) not done
9. We have to protect our country’s natural ................. such as coal, oil, and forests.
A) population B) rates C) methods D) resources
10. Children are always ................. about Tet holiday.
A) excited B) interested C) keen D) delighted

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 1 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản