Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 2 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
64
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 2 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 2 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 2 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề kiểm tra sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài tập khó. Chúc các em trau dồi được nhiều kiến thức, có được nhiều kỹ năng giải để kiểm tra và có được kết quả cao trong kỳ kiểm tra sắp tới. Thân chào các em!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 2 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 2 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

A/ MULTIPLE CHOCE. Circle the best answer among A, B, C or D to complete the sentences. (3.0pts)
1. Your friendship should be based on .............. trust.
A) basic B) fragile C) mutual D) blind
2. When he realized that I .............. at him, he .............. away.
A) looked/was turning B) was looking/turned
C) looked/turned D) was looking/was turning
3. Does Dr. Johnson mind .............. at home if his patients need help?
A) being called B) to call C) to be called D) calling
4. .............. photographs of the place, I had no desire to go there.
A) see B) having seen C) to see D) saw
5. A person who decides who has won a competition is called a(n) ..............
A) referee B) judge C) investigator D) witness
6. This .............. girl was disliked by the rest of the class.
A) sneaky B) sneak C) sneaking D) sneakiness
7. My mother warned me .............. playing games on computer all day.
A) for B) on C) from D) against
8. On the first days of Tet, people often wish each other health and longevity.
A) long life B) happy life C) easy life D) exciting life
9. I can’t stand people who have no .............. of humour.
A) ability B) spirit C) keenness D) sense
10. When they finished singing, Lisa .............. the candles on the cake.
A) turned off B) blew out
C) cleared up D) brought out

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 đề số 2 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản