Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 135 trường THPT Phan Đình Phùng

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
54
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 135 trường THPT Phan Đình Phùng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 135 trường THPT Phan Đình Phùng

Để đạt được kết quả cao trong các kỳ kiểm tra, các em đừng quên tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 135 trường THPT Phan Đình Phùng của Thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề kiểm tra. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 135 trường THPT Phan Đình Phùng

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 135 trường THPT Phan Đình Phùng của thư viện eLib dưới đây:

A.MULTIPLE CHOICES: (3 marks)
I. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best complete the sentence or
substitutes for the underlined word or phrase.
1. When everybody finishes singing, Laura blows..........................the candles on the cakes.
A. to B.out C.on D.of
2. Now, I’d like to tell you my most memorable experience.
A. unforgettable B. forgettable C. forgetting D. forget
3. Despite many difficulties in his private life, he remains _________ to his principles
A. faithful B. unselfish C. suspicious D. loyal
4. Why did you avoid ___________________ him at the party last night?
A. to meet B. meets
C. meeting D. meet
5. She complains noisily about anything she doesn’t like. She is the type of person who is always……………..
A. making a decision B. making a fuss
C. making fun of D. making notice of
6. People call the 25th anniversary “the ______ anniversary”.
A. silver B. golden C. diamond D. metal
7. When we ……. to see him last night, he ……………… to music.
A. came/listened B. come/listens
C. had come/listened D. came/was listening
8. The children seem to be totally incapable ________ working by themselves.
A. for B. on C. of D. in
9. Don’t forget.......................... the door before you went out.
A.close B. to close C. closed D. closing

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 135 trường THPT Phan Đình Phùng sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản