Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 140 trường THPT Nguyễn Công Phương

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 140 trường THPT Nguyễn Công Phương

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 140 trường THPT Nguyễn Công Phương

Với kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè trong các kì thi khiến các em gặp rất nhiều áp lực. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tuyển chọn ra bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 140 trường THPT Nguyễn Công Phương giúp các em tham khảo, ôn tập dễ dàng hơn. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 140 trường THPT Nguyễn Công Phương

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 140 trường THPT Nguyễn Công Phương được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

A/ TRẮC NGHIỆM (4điểm).
Phần này gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm, đối với mỗi câu, thí sinh được chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời. Cách tô đúng là
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others:(0.5 point)
Câu 1: A. fax B. transfer C. facsimile D. spacious
Câu 2: A. environment B. prohibit C. fertilizer D. survive
II. Choose the word whose stress is different from the others: (0.5 point)
Câu 3: A. custom B. gather C. because D. country
Câu 4: A. celebrate B. important C. difficult D. usually
III. Choose the best answer: (2 points)
Câu 5: The book……….. I need can’t be found in the library.
A. who B. whom C. which D. whose
Câu 6:
These adults, ……… come to my night class, are very eager to learn.
A. who B. when C. whose D. that
Câu 7: ……………… energy is one that comes from sun.
A. Solar B. Nuclear C. Wind D. wave
Câu 8: This song is very fantastic. We are listening to it.
A. This song to which we are listening is very fantastic.
B. This song, to which we are listening, is very fantastic.
C. This song to which is very fantastic we are listening.
D. This song, to which is very fantastic, we are listening
Câu 9: He often uses Express Money ……… to send money to his parents in the countryside.
A. Exchange B. Send C. Change D. Transfer
Câu 10: She is the only one in the meeting…………… to using nuclear power.
A. objects B. objected C. to object D. whom objects
Câu 11: My friend, ……… I visited last week, is taking a holiday soon.
A. which B. whose C. that D. whom

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 140 trường THPT Nguyễn Công Phương!
Đồng bộ tài khoản