Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 246 trường THPT Phan Đình Phùng

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 246 trường THPT Phan Đình Phùng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 246 trường THPT Phan Đình Phùng

Ôn tập với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 246 trường THPT Phan Đình Phùng, sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề kiểm tra, ôn tập thêm nội dung lý thuyết, tiếp cận với một số dạng đề chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kỹ năng giải đề. Ngoài ra, bộ đề kiểm tra này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 246 trường THPT Phan Đình Phùng

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 246 trường THPT Phan Đình Phùng được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

A.MULTIPLE CHOICES: (3 marks)
I. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best complete the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.
1. A person who is concerned only .......................... his own interests and feelings cannot be a true friend.
A. with B.of C.in D.for
2. Remember……………the letter for me tommorrow.
A.posting B.to post C. post D. will post
3. After Nam ................................. his work, he.................................. home A. finished / had come B.was finishing/came C.had finished/came D.had finished/come
4. He got quite a lot of nice presents from his family, and one of them was a beautiful big drum.
A. things B. gifts C. sweets D. books
5. People callthe 50th wedding anniversary the “…………………….anniversary”
A. golden B. silver C. copper D. cotton
6. Peter has got lots of ……., but only a few are really good friends.
A. partners B. close friends C. acquaintances D. neighbors
7. A lots of cakes and drinks will be served ……… the party.
A. for B. in C. with D. at
8. My sister is interested in.................................... meals.
A.cook B.to cook C.cooking D. cooks
9. Changeable and uncertain people are incapable of a ................................. friendship.
A. lasting B. constant C. lifelong D. both A & C are correct

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 246 trường THPT Phan Đình Phùng!
Đồng bộ tài khoản