Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 298 trường THPT Nguyễn Công Phương

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 298 trường THPT Nguyễn Công Phương

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 298 trường THPT Nguyễn Công Phương

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 298 trường THPT Nguyễn Công Phương. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 298 trường THPT Nguyễn Công Phương

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 298 trường THPT Nguyễn Công Phương của thư viện eLib dưới đây:

A/ TRẮC NGHIỆM (4điểm).
Phần này gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm, đối với mỗi câu, thí sinh được chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời. Cách tô đúng là.
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (0.5 point)
Câu 1: A. spacious B. fax C. transfer D. facsimile
Câu 2: A. prohibit B. fertilizer C. survive D. environment
II. Choose the word whose stress is different from the others: (0.5 point)
Câu 3: A. celebrate B. important C. difficult D. usually
Câu 4: A. custom B. country C. gather D. because
III. Choose the best answer: (2 points)
Câu 5: Dinosaurs became………. millions of years ago.
A. disappear B. endangered C. extinct D. lost
Câu 6: The book……….. I need can’t be found in the library.
A. who B. which C. whose D. whom
Câu 7: This song is very fantastic. We are listening to it.
A. This song to which we are listening is very fantastic.
B. This song, to which we are listening, is very fantastic.
C. This song to which is very fantastic we are listening.
D. This song, to which is very fantastic, we are listening
Câu 8: He often uses Express Money ……… to send money to his parents in the countryside.
A. Exchange B. Send C. Change D. Transfer
Câu 9: She is the only one in the meeting…………… to using nuclear power.
A. objects B. objected C. to object D. whom objects
Câu 10: My friend, ……… I visited last week, is taking a holiday soon.
A. whom B. that C. which D. whose

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 298 trường THPT Nguyễn Công Phương sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản