Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 398 trường THPT Phan Đình Phùng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 398 trường THPT Phan Đình Phùng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 398 trường THPT Phan Đình Phùng

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 398 trường THPT Phan Đình Phùng. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề kiểm tra để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các em làm bài thật tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 398 trường THPT Phan Đình Phùng

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 398 trường THPT Phan Đình Phùng dưới đây của chúng tôi.

I. Choose the correct answer to each sentence ( 4 marks )
1. In acitivity 5, Hung was unable to__________the poem.
A. read B. recite C. hear D. listen
2. The transition from school to work does not happen smoothly to everybody.
A. without difficulties B. full of troubles C. With problems
D. Plenty of challenges
3. The_________will observe and score the competitors’ performance.
A. judges B. candidate C. investigator D. witness
4. ___________all his money, he decided to go home and ask his father for a job.
A. Having spent B. Spent C. Spend D. Have spent
5. John thanked me___________ helping him with the homework.
A. to B. for C. with D. of
6. The thief admitted _____________ Mr. Brown’s car.
A. to steal B. stealing C. steal D. stole
7. To participate______the contest, you must be under 25 years old.
A. for B. at C. in
D. about
8. Would you mind _____________ for a moment?
A. wait B. to wait C. waiting D. having wait
9. He doesn't spend much time ___________ his lesson.
A. to having prepared B. prepared
C. to preparing D. preparing

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 398 trường THPT Phan Đình Phùng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản