Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 453 trường THPT Nguyễn Công Phương

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 453 trường THPT Nguyễn Công Phương

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 453 trường THPT Nguyễn Công Phương

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 453 trường THPT Nguyễn Công Phương mà thư viện eLib mong muốn giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô là bộ đề thi gồm nhiều đề thi hay, được chọn lọc khá kĩ. Hi vọng, thông qua việc giải trực tiếp trên các đề thi, các bạn học sinh được làm quen với cấu trúc đề thi, được ôn tập và áp dụng kiến thức đã học vào từng bài tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 453 trường THPT Nguyễn Công Phương

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 453 trường THPT Nguyễn Công Phương. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

A/ TRẮC NGHIỆM (4điểm).
Phần này gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm, đối với mỗi câu, thí sinh được chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời. Cách tô đúng là.
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others:(0.5 point)
Câu 1: A. transfer B. facsimile C. fax D. spacious
Câu 2: A. prohibit B. survive C. environment D. fertilizer
II. Choose the word whose stress is different from the others: (0.5 point)
Câu 3: A. gather B. custom C. because D. country
Câu 4: A. celebrate B. important C. usually D. difficult
III. Choose the best answer: (2 points)
Câu 5: These adults, ……… come to my night class, are very eager to learn.
A. whose B. that C. who D. when
Câu 6: Dinosaurs became………. millions of years ago.
A. lost B. extinct C. disappear D. endangered
Câu 7: ……………… energy is one that comes from sun.
A. Solar B. Nuclear C. wave D. Wind
Câu 8: The book……….. I need can’t be found in the library.
A. who B. which C. whose D. whom
Câu 9: He often uses Express Money ……… to send money to his parents in the countryside.
A. Send B. Change C. Exchange D. Transfer
Câu 10: This song is very fantastic. We are listening to it.
A. This song, to which we are listening, is very fantastic.
B. This song to which is very fantastic we are listening.
C. This song to which we are listening is very fantastic.
D. This song, to which is very fantastic, we are listening

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 453 trường THPT Nguyễn Công Phương sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản