Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 458 trường THPT Phan Đình Phùng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 458 trường THPT Phan Đình Phùng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 458 trường THPT Phan Đình Phùng

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 458 trường THPT Phan Đình Phùng. Chúng tôi đã chọn lọc những đề kiểm tra tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, bộ đề kiểm tra này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn đạt kết quả cao cho kỳ kiểm tra sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 458 trường THPT Phan Đình Phùng

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 458 trường THPT Phan Đình Phùng này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Choose the correct answer to each sentence ( 4 marks )
1. The boy asked his family to let him take part in social activities.
A. participate B. engage C. manage D. hold
2. They wasted a whole afternoon __________ to repair the bike.
A. to be tried B. of trying C. to try
D. trying
3. Her mother prevented Jane _______________ going out that night.
A. on B. at C. from D. about
4. Are you interested in taking part in competitions like these?
A. rivalries B. contests C. races D. marathons
5. Big Brother is _____________.
A. the name of a club
B. a home for children
C. the name of a film
D. an organization for boys who no longer have fathers
6. ___________the story before, she didn’t want to hear it again.
A. Heard B. To hear C. Having heard D. Hear
7. We warmed him against----------- to the capital by train.
A. to travel B. not traveling C. traveling D. traveled
8. His sister apologized ………. being rude to him.
A. in B. for C. to D. with
9. Mai: “ What do you think of English Competition?” Tam: _____.
A. Oh, it’s great. It’s a good time to practise my English.
B. Oh. What a pity!
C. You are welcome.
D. I’m glad you like it.
10. The children admitted __________ the money.
A. taken B. having taken C. having took D . to take

Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 458 trường THPT Phan Đình Phùng để có thêm những tài liệu mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản