Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tán Kế

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tán Kế

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tán Kế

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tán Kế. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề kiểm tra một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tán Kế

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tán Kế. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

I- Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others
1. a. small b. supply c. sure d. species
2. a. plenty b. energy c. only d. hydropower
3. a. power b. slow c. snow d. show
II- Pick out the word that has the stress differently from that of the other words.
4. a. endanger b. disappear c. prohibit d. destruction
5. a. action b. habit c. danger d. survive
III- Choose one best answer to complete each following sentence:
6. That’s the doctor ________________ Cliff works.
A. with that
B.to which
C. for whom
D. from whose
7. "Have you ever met the man ____ over there?" - "No. Who is he?"
A. standing
B. is standing
C. stands
D. who he is standing
8. She’s the woman_______________ sister looks after the baby for us.
A. who
B. which
C. that’s
D. whose

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tán Kế sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản