Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tân Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tân Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tân Sơn

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tân Sơn để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tân Sơn

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tân Sơn là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I.Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of others. (1.5 marks)
1.A.invite B.still C.smile D.sighseeing
2A.world B.worse C.word D.sorry
3.A.ticket B.forget C.remember D.accept
4.A.idea B.easy C.reason D.speak
5.A.though B.thought C.cough D.though
6.A.cordial B.forget C.torch D.short
II.Pick out the word that has the stress pattern different from that of the other words.(1.5 marks)
7.A.decision B.vacation C.luckily D.reform
8.A.thankful B.refuse C.circus D.sorry
9.A.marvellous B.socialize C.gather D.regulation
10.A.interesting B.Manchester C.deliver D.business
11.A.enclose B.without C.argument D.along
12.A.direction B.envelope C.museum D.ability
III.Choose the best answer among A,B,C or D (2 marks)
13.I would appreciate.............back this afternoon.
A.you to call
B.your calling
C.you’re calling
D.you call

Thư viện eLib mong BST Đề Kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 đề số 2 trường THPT Tân Sơn sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản