Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 201 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 201 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 201 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Học đi đôi với hành, việc học các kiến thức căn bản không thể tách rời với việc kiểm tra lại kiến thức, luyện tập để ghi nhớ và rèn kỹ năng vận dụng thông qua các đề kiểm tra phù hợp. Đó là lí do Thư viện eLib cung cấp cho các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 201 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng như một tài liệu tham khảo. Hy vọng đây là bộ đề hữu ích giúp các bạn vượt qua các kỳ kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 201 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 201 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng:

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
1. A. weight B. height C. freight D. reign
1. A. enthusiast B. qualification C. operation D. recommendation
2. A. confidence B. experience C. financial D. technique
4. A. possible B. company C. job D. responsible
5. A. curriculum B. character C. careful D. cease
II/ Choose the word which has different stress from the others.
6.A. welcoming B. freedom C. leisure D. adventure
7. A. environment B. famous C. climate D. colorful
8. A. authority B. eliminate C. education D. eradicate
9.A. activity B. extremely C. photography D. entertainment
10. A. backpack B. financial C. hostel D. operate
III/ Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence
11. .........................., I’d have told you the answer.
A. You had asked me B. Unless you asked me C. Had you asked me D. If you asked me
12. Ms Taylor , with ___________ I work , can speak Vietnamese fluently.
A. that B. who C. whom D. Whose
13. Can you describe your bicycle…………………….yesterday?
A. stolen B. it is stolen C. which stole D. to be stolen
14. We know the teacher……………………English now.
A. taught B. is teaching C. teaching D. to teach

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 201 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản