Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 203 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 203 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 203 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 203 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài tập khó. Chúc các em trau dồi được nhiều kiến thức, có được nhiều kỹ năng giải để kiểm tra và có được kết quả cao trong kỳ kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 203 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 203 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

I/ Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence
1. .........................., I’d have told you the answer.
A. You had asked me B. Unless you asked me C. Had you asked me D. If you asked me
2. Ms Taylor , with ___________ I work , can speak Vietnamese fluently.
A. that B. who C. whom D. Whose
3. Can you describe your bicycle…………………….yesterday?
A. stolen B. it is stolen C. which stole D. to be stolen
4. We know the teacher……………………English now.
A. taught B. is teaching C. teaching D. to teach
5. In our curriculum, math, literature, physics, chemistry and English are considered as core subjects.
A. difficult B. main C. popular D. general
6. A letter of _______ is sometimes really necessary for you in a job interview.
A. recommend B. recommended C. recommender D. recommendation
7. He was the only _______ that was offered the job.
A. apply B. application C. applicant D. applying
8. Can you please tell me some information that _______ to the job?
A. indicates B. expresses C. interests D. relates
9. When are you going to get the roof ………… ? It leaks quite badly.
A. repair B. to repair C. repairing D. repaired
10. If he _____________ the money, he wouldn’t be in the prison now.
A. didn’t steal B. doesn’t steal C. hasn’t stolen D. hadn’t stolen
11. They are the people ____________ houses were destroyed by the flood.
A. whose B. their C. who D. which
12. Schools uniform is compulsory in most of Vietnamese schools.
A. depended B. required C. divided D. paid
13. Nam got good marks for his test because all the lessons were revised _______________ by him.
A. careful B. carefully C. careless D. carelessly
14. If I _______ in your position , I _______ his invitation.
A. am / will accept B. was / have accepted C. had been / will have accepted D. were /would accept
15. You may jot down your qualifications and experience.
A. mention B. note down C. type D. find out

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 203 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản