Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 214 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 214 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 214 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kỳ ôn luyện, Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 214 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề kiểm tra này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 214 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 214 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. Mark your choice on answer sheet.
1. A. liked B. cooked C. worked D. naked
2. A. decided B. arrested C. attracted D. looked
3. A. chores B. dates C. helps D. talks
II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the foowing questions.
4. While I ………………..a bath, someone knocked on the door
A. had had B. have had C. had D. was having
5. "I thought your tennis game is a lot better today"
"You must be kidding! I thought it was terrible.
A. funny B. joking C. amusing D. laughing
6. Ann: What an attractive hair style you have got, Mary! - Mary: _______
A. You are telling a lie B. I don't like your sayings
C. Thank you for your compliment D. Thank you very much. I am afraid
7. We object…………..your leaving dinner table to take calls.
A. to B. for C. with D. on
8. I _______ there once a long time ago and _______ back since.
A. was going / had not beenB.go / am not C. have gone / was D. went / have not been
9. To get someone's attention, we can use either verbal or…………forms of communication.
A. none verbal B. non verbal C. no verbal D. nor verbal
10. What a naughty boy!
A. misbehave B. mischievous C. misconduct D. miserable

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 214 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản