Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
18
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng để biết khả năng hiện tại của mình cho kỳ kiểm tra sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn và giải trên từng đề kiểm tra có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề kiểm tra, từ đó nâng cao kỹ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib.VN của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng được trích từ tài liệu:

I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the foowing questions.
1. Galileo proved that the earth …………..round the sun.
A. was going B. is going C. went D. goes
2. Peter asked me……………………
A. what time does the film start B. what time did the film start
C. what time the film started D. what time the film starts
3. The teacher asked him why he……………………the test.
A. doesn't finish B. didn't finish C. won't finish D. hasn't finish
4. To get someone's attention, we can use either verbal or…………forms of communication.
A. nor verbal B. no verbal C. non verbal D. none verbal
5. She .........everything for her children.
A. gave B. offered C. sacrificed D. devoted
6. Ann: What an attractive hair style you have got, Mary! - Mary: _______
A. Thank you for your compliment B. I don't like your sayings
C. You are telling a lie D. Thank you very much. I am afraid
7. While I ………………..a bath, someone knocked on the door
A. had B. was having C. had had D. have had
8. "What a lovely hat you have!". "Thanks……………………."
A. I don't care B. That's OK C. I'm glad you like it D. I don't care
9. Most English adjectives…………………….the nouns they modify.
A. combine B. connect C. precede D. link

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản