Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 449 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
21
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 449 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 449 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Dưới đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 449 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kỹ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề kiểm tra một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 449 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 449 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the foowing questions.
1. "Do you watch TV every evening, Van?", said Long
A. Long asked Van if she watched TV every evening.
B. Long asked Van did she watch TV every evening.
C. Long asked Van if she'd watched TV every evening.
D. Long asked Van if does she watch TV every evening.
2. We object…………..your leaving dinner table to take calls.
A. for B. to C. on D. with
3. "Don't tell him what happened" Jim requested.
A. Jim requested me not to tell him what happened.
B. Jim requested me don't tell him what had happened.
C. Jim requested me don't tell him what happened.
D. Jim requested me not to tell him what had happened.
4. Most English adjectives…………………….the nouns they modify.
A. combine B. connect C. precede D. link
5. Helen asked me who……………………to the cinema with.
A. I did go B. did I go C. had I been D. I had been
6. What a naughty boy!
A. miserable B. mischievous C. misbehave D. misconduct
7. "I thought your tennis game is a lot better today"
"You must be kidding! I thought it was terrible.
A. laughing B. amusing C. funny D. joking
8. While I ………………..a bath, someone knocked on the door
A. was having B. had had C. have had D. had
9. The teacher asked him why he……………………the test.
A. doesn't finish B. hasn't finish C. won't finish D. didn't finish
10. My mother ……………….the responsibility for running the household
A. runs B. holds C. bears D. takes

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 449 năm 2012-2013 trường THPT Phan Đình Phùng bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản