Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 255 đề thi

0
5.702
lượt xem
42
download
Xem 255 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Để thuận lợi cho việc ôn tập, chúng tôi giới thiệu với các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6. Qua bộ đề thi này các em sẽ làm quen với dạng đề thi, rèn luyện và nâng cao trình độ, kiến thức môn Tiếng Anh. Nhanh tay, tải miễn phí đề thi này các em nhé. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm).1.______ is your name?
A. Who
B. What
C. Where
D. How
2.That is ______ ruler.
A. a
B. an
C. the
D. I
3.______ ? Fine , thanks.
A. How are you
B. How old are you
C. What’s your name
D. What is this
4.There ______ five people in my family.
A. is
B. are
C. am
D. do
5.Is ______ your teacher? – Yes, it is
A. there
B. those
C. these
D. this
6.______ people are there in your family?
A. How many
B. What
C. How
D. When
7.How old is he? – He’s ______.
A. fifth
B. second
C. first
D. fifteen
8.What ______ he ______? – He’s an engineer.
A. does – do
B. do – does
C. do – do
D. does – does
9.Hoa brushes ______ teeth every morning.
A. his
B. her
C. my
D. your
10.Where do you live? ______.
A. I live in Hanoi
B. I'm at school
C. I'm twelve years old
D. I'm fine. Thanks
11.Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân:
A. couches
B. benches
C. houses
D. tomatoes

Thư viện eLib mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản