Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn với đề thi tiêu biểu dưới đây sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh có nhiều tư liệu hay phục vụ trong giảng dạy và học tập. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn dưới đây:

I. Multiple choice (3ms) Choose and circle the best word or phrase.
( Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất ) ( 3điểm)
1. He ..................... a student.
a. am b. is c. are d. aren’t
2. What do you do? - ...................... am a student.
a. I b. She c. He d. We
3. Danh từ số nhiều của từ “ board” là : ......................
a. a board b. boardes c. boards d. boardse
4. Em hãy tìm ra từ có cách phát âm khác trong các từ có phần gạch chân sau đây.
a. fine b. Hi c. five d. sit
5. This is Mr Nam. He is ...................... engineer.
a. a b. an c. one d. the
6. Em hãy tìm ra từ có dấu nhấn trọng âm khác trong các từ sau đây
a. ruler b. table c. pencil d. eraser
7. Is this a desk? – No, it .......................
a. is b. isn’t c. are d. aren’t
8. ..................... many people are there in your family? – There are four people.
a. How b. What c. Where d. Who
9. I live ..................... a city in Binh Thuan.
a. at b. on c. in d. to
10. Fifteen + Seven = ......................
a. seventeen b. twenty c. seventy d. twenty- two
11. Which is the words for this number “50” ?
a. Five b. Fifteen c. Fifty d. Fifty – five.
12. ..................... is this? – It’s LAN.
a. How b. What c. Where d. Who

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012 - 2013 trường THCS Hồng Sơn này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản