Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Cầm Đàn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 6 đề thi

0
154
lượt xem
9
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Cầm Đàn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Cầm Đàn

Khi làm bài kiểm tra, nếu nắm rõ cấu trúc của bài thi (đề thi), bạn sẽ có chiến lược làm bài phù hợp, tiết kiệm được thời gian và dành trọn số điểm của từng phần. Để thuận lợi hơn cho việc tham khảo của bạn, chúng tôi xin giới thiệu BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Cầm Đàn dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Cầm Đàn

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Cầm Đàn được trích từ bộ sưu tập cùng tên:

I-Fill in the gap with the correct form of TOBE (3marks)
1. This …………Marry.
2. We…………..students.
3. How…………you?
4. I……………..fine, thanks.
5. There ……….five people in my family.
6. My name…….Peter.
II-Choose the best answer.
1.What’s……………name?
A. you B. your C. my
2. We live…………..Hue city.
A. on B. at C. in
3. Hỏi tuổi của ai đó em sẽ nói:
A. How old are you?
B. How are you?
C. How old you are?
4.Nói “ Tôi 13 tuổi” ta dùng:
A. I’m threeteen years old.
B. I’m thirteen.
C. I’m thirteen year old.
III- Fill a suitable question word in each gap (2marks)
1. …………is her name?-Her name is Bich.
2. …………do you live?-I live in Son Dong.
3. …………old are you?- I’m ten.
4. …………is that?- It’s my brother.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Cầm Đàn!
Đồng bộ tài khoản