Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đình Hóa

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 6 đề thi

0
135
lượt xem
5
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đình Hóa

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đình Hóa

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đình Hóa. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đình Hóa

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đình Hóa:

I/ . Choose the word that has the underlined part pronounced differentlyfrom the others(1m)
1/ A. sister B. window C. engineer D. fine
2/ A. eraser B. telephone C. television D. ten
3/ A. pens B. erasers C. desks D. tables
4/ A. classroom B. door C. stool D. school
II/Choose the best options to complete the sentences.(3 marks)
1.This is her sister. ..................name is Hang.
a.My
b.Her
c.His
d.He
2. How many pencils are there?- There.......................one pencil.
a. are
b. be
c. is
d. am
3. ...........does your father do?- He is a teacher.
a.How
b. What
c. Where
d. Who
4. She lives...............Nguyen Du street.
a. on
b.in
c.at
d.to

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đình Hóa bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản