Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 17 đề thi

0
202
lượt xem
15
download
Xem 17 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn

Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập, làm quen với dạng đề bài kiểm tra, Thư viện eLib.vn giới thiệu các đề minh họa, đề thi của những kì thi năm trước để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn dưới đây:

A. Multiple choice (2.5pts) Choose the correct answer: ( Chọn câu trả lời đúng )
1. Từ đồng nghĩa của từ “ vacation” là : ......................
a. holiday b. summer c. beach d. citadel
2. .................... are you going to do tomorrow?
a. When b. What c. How d. Who
3. Ba and Lan sometimes ..................... to the zoo on Sundays.
a. are going b. goes c. go d. is going
4. Minh and ..................... friends are going to have a picnic near a lake.
a. I b. you c. his d. he
5. What weather do you like? – I like warm .....................
a. vacation b. pagoda c. citadel d. weather
6. She ..................... to music three times a week.
a. listens b. listen c. is listening d. are listening
7. ..................... she like sports? – Yes, she ......................
a. Do / do b. Does / do c. Does / does d. Is / is
8. What ..................... to do tonight? – He’s going to listen to music.
a. are you going b. is he going c. is she going d. are they going
9. ..................... do you watch TV? – I sometimes watch TV.
a. How often b. How long c. How d. How old
10. Are you doing your homework? – Yes, I .....................
a. do b. am c. is d. does

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Hồng Sơn này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản