Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Lê Thế Hiểu

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Lê Thế Hiểu

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Lê Thế Hiểu

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 6 đang chuẩn bị làm bài kiểm tra 1 tiết trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Lê Thế Hiểu. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Lê Thế Hiểu

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Lê Thế Hiểu dưới đây:

I/Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (1,0pt).
(Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với từ còn lại).
1. a. table b. eraser c. lamp d. bookcase
2. a. old b. morning c. no d. hello
3. a. fine b. nine c. six d. five
4. a. mother b. brother c. clock d. come
II/ Choose the best option (A, B, C or D) to complete each sentences. (2,5 pt).
(Chọn đáp án chính xác nhất để hoàn thành câu).
1. Hello, My ………….. is Hoa.
a. name b. fine c. old d. class
2. Nga lives …………………. Tran Phu street.
a. at b. in c. the d. on
3. What are these? They are……………
a. book b. ruler c. stools d. eraser
4. She ……………. a student.
a. are b. am c. be d. is
5. What does he do? - . ……………is an engineer.
a. She b. He c. You d. I

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Lê Thế Hiểu và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản