Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Ngọc Thụy

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
71
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Ngọc Thụy

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Ngọc Thụy

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 6 đang chuẩn bị có bài kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Ngọc Thụy. Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu trong bộ sưu tập nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Ngọc Thụy

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Ngọc Thụy dưới đây:

I. Odd one out (Tìm từ khác loại) (1pt)
1. A. armchair
B. television
C. desk
D. stereo
2. A. he
B. our
C. we
D. they
3. A. eraser
B. family
C. table
D. play
4. A. couch
B. teacher
C. school
D. bench
II. Choose the best answer. (Chọn đáp án đúng) (1,5 pts)
1. Who’s this? - _________________
A. that’s Lan . B. It’s Peter. C. It’s an eraser. D. They are doctors.
2. _______ are these? - They’re Nam and Ba.
A. Who B. Where C. What D. How
3. What doer your sister do? - ____________
A. You’re a student. B. She’s a student C. I’m a student. D. He’s a student.
4. Phong lives _________ a big city.
A. in B. on C. at D. under
5. Where ______ Mr. Nam work?
A. do B. does C. is D. are
6. What is your mother’s name? - _______ name’s Mai.
A. My B. His C. She D. Her

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Ngọc Thụy để xem.
Đồng bộ tài khoản