Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguễn Huệ

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
18
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguễn Huệ

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguễn Huệ

Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng với các bạn trong việc chuẩn bị tư liệu ôn thi. Chúng tôi đã sưu tầm để giới thiệu bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguễn Huệ đến với các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích cho việc ôn thi của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguễn Huệ

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguễn Huệ. Mời các bạn tham khảo:

I/ Nghe và điền vào chỗ trống (2,5 điểm)
My (1) ……………season is the fall. I like walking and I often walk in the parks near our house. I like the (2)……………..of the trees in fall-brown, yellow, orange, and red. I love summer, too. It’s always hot in my country. I go (3)…………….every day, and I like going out with (4)………………friends in the long, warm evenings. I don’t often stay at home in summer. I sometime go to the beach (5)………………my family for two weeks in August.
II/ Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau: (2,5 điểm)
1. It’s ………………..in the summer. (cool / cold / hot / warm)
2. How ………………do you go to school? (many / often / much / long)
3. We go to school six times ………………week. (an / a / in / on)
4. Let’s …………………swimming. (to go / go/ going / goes )
5. …………….. going to the movies. ( What about / Why don’t we / Let / How often )
6. Lan likes ………………she swims and does aerobics everyday (sports /movies/music/food)
7. She……………..badminton. ( play / playing / plays / to play )
8.I sometimes…………………swimming. ( goes / go / going / to go)
9.What’s the weather…………………today? (is / are / like / likes )
10. Mrs Johnson is going to …………………….Hue. ( visit / to visit / visited / visiting)

Hi vọng, bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguễn Huệ này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản