Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Bính Khiêm

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
92
lượt xem
2
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Bính Khiêm

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Bính Khiêm

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Bính Khiêm mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất, hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Bính Khiêm

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Bính Khiêm dưới đây:

I/ LANGUAGE FOCUS:
A. Choose the correct word: ( 1,5 điểm)
1. He is ___________ soccer now.
a. play b. playing c. plays d. to play
2. How _______ do you go fishing? → twice a week.
a. many b. much c. often d. old
3. Which sports _______ she play?
a. does b. do c. to do d. doing
4. He is going ________ stay for two days.
a. to b. at c. in d. on
5. ____________ are you going to do on the weekend?
a. where b. how c. which d. what
6. What the weather like in the summer?
a. cold b. hot c. cool d. warm
B . Complete the sentences: ( 1,5 điểm)
1. He _______ __________ a video games. ( play)
2. She ____________ aerobics every day. ( do)
3. They ______ ________ TV at the moment. ( watch)
4. We often ________ fishing in the summer. ( go)
5. Nam ____________ in the living room every day. (read)
6. I _______ ____________ now. ( jog)

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Bính Khiêm và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản