Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Thái Văn Lung

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 4 đề thi

0
110
lượt xem
9
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Thái Văn Lung

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Thái Văn Lung

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức, kĩ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh một cách nhanh nhất và chính xác. Hãy tham khảo bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Thái Văn Lung được Thư viện eLib tổng hợp và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Thái Văn Lung

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Thái Văn Lung:

I. Choose the correct words or phrases to fill in the blanks: (2m)
1- She listens to ________ in the evening. ( books / music / homework / television)
2- They go ________ at 5: pm. (school / class / home / to home)
3. Thu________ the housework every day . (does / goes / watches / plays)
4-We watch ________ every evening . (music / television / history / breakfast )
5. ________ do they have dinner ? At 6: 00 ( What time / Where / When / What)
6. My house is ______ the bookstore and the toy store . (near / between/ next to/ with )
7. Mai ‘s mother teaches history. She is a ________ ( nurse / doctor / teacher /engineer)
8. ________does he work ? In the museum . (What/ Which / How many/ Where)
9. . Lan’s classes start _____seven a.m. every day ( on / behind / at / in)
10.Which grade are you in? (I’m fine ,thank you./I’m twelve./I’m in grade 6/I live in the
city.)
II. Supply the correct form/ tense of the verb.
1. Every morning , my mother ............. in the park . (walk)
2. She usually .......................breakfast at 6:00. (have)
3. My school ...............small but beautiful. ( not,be)
4. We ………………..today because it’s Sunday. ( not / work )
III. Supply the correct form of the word.
1- She gets up at 6:00 and gets_________ after having breakfast. ( dress)
2- They live in a __________ house in the country. (beauty)
3- __________ always like in the toystores. ( Child)
4- Lan lives next to my house. He is my ____________. (neighborhood)

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Thái Văn Lung sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản