Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Trần Hưng Đạo

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
152
lượt xem
7
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Trần Hưng Đạo

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Trần Hưng Đạo

Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Trần Hưng Đạo sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập và vận dụng kiến thức để giải các dạng đề kiểm tra 1 tiết của mình. Tài liệu mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Trần Hưng Đạo

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Trần Hưng Đạo này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I/ Vòng tròn chữ cái A, B hoặc C trước từ cần chọn để hoàn chỉnh câu (3.0 điểm)
0. There _____ five people in my family. A is B have C are
1. I’m _____ I’d like some rice. A thirsty B full C hungry
2. How does Lan _____ ? - She’s hot. A feels B feel C
feeling
3. Is there _____ water in the bottle? A a B some C any
4. They _____ black hair. A have B do C are
5. How _____ eggs do you need? A many B much C
often
6. Minh is _____ to school at the moment. A walk B walks C
walking
7. Is Mr. Tri weak _____ strong? A but B or C and
8. _____ is a box of chocolates? - 20,000dong A How much B How many C
How often
9. _____ I help you? - Yes. I’d like some beef. A Have B do C
Can
10. A _____ of toothpaste is 14,000 dong. A half B tube C
bar
11. A: I’d like a can of beer. B: _____ A Here you are B Yes, please C
Thank you
12. Mai _____ to school every day. A rides B is riding C
ride
II. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi. (3,0điểm)
Miss Chi is a gymnast. She is tall and thin. She is light, but she is not weak. She is strong. She has an oval face and a small nose. She has short brown hair. Her lips are full. She has small white teeth. Her favorite food is eggs and her favorite drink is milk.
1) What does Miss Chi do? -
................................................................................................
2) Is she tall? -
................................................................................................
3) Is she strong or weak? -
................................................................................................
4) What color is her hair? -
................................................................................................
5) Does she have a big nose? -
................................................................................................
6) What is her favorite drink? -
................................................................................................

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Trần Hưng Đạo hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản