Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Vũ Lang

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Vũ Lang

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Vũ Lang

Đề kiểm tra 1 tiết đòi hỏi các em không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Vũ Lang. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Vũ Lang

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Vũ Lang:

I. Tìm & khoanh tròn từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân trong mỗi câu sau: (1pt)
1.A. armchair B. couch C. school D. chair
2. A. window B. fine C. television D. sister
3. A. desk B. close C. stand D. school
4. A. books B. students C. streets D. pencils
II.Hãy nối những câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B. (2pt)
1. Who is that? a. I am thirteen.
2. What are these? b. That is my English teacher.
3. How many tables are there? c. I am Lan
4. What’s your name? d. They are pencils.
5. How old are you? e. There are fifteen tables.
III Hãy sắp xếp những từ hoặc cụm từ sau đây thành câu hoàn chỉnh . (2pts)
Ex: book / this / a / is. => This is a book.
1. is / my / father / this.
3. where / you / do / live?
 4. in / living-room / our / we / are.
2. is / a/ that / school bag. 
IV. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất để hoàn thành câu. (3pts)
1. A: Good afternoon! B : ……………!
a. good morning
b. good bye
c. good afternoon
2. This ………… Peter.
a. are
b. is
c. am

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Vũ Lang này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản