Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Yên Hòa

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
85
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Yên Hòa

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Yên Hòa

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Yên Hòa. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài trắc nghiệm khó. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Yên Hòa

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Yên Hòa dưới đây:

I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently. (1p)
1. A. deaf B. beat C. lead D. teach
2. A. safe B. nature C. mall D. face
3. A. knife B. sink C. excite D. device
4. A. honest B. hour C. honor D. humour
5. A. escape B. graze C. transit D. chase
II. Choose the best answer to fill in the blank. (2p)
1. Jack can’t reach the top shelf. He isn’t ................. to reach it.
A. tall
B. tall enough
C. enough tall
D. too tall
2. The sun .............. in the east and ................. in the west.
A. rises/ sets
B. sets/ rises
C. rise/ set
D. rises/ set
3. It must be very interesting when he can do it ………….after learning.
A. he
B. his
C. himself
D. him
4. …………………………. – He is short and fat.
A. What does your father like?
C. What does your father look like?
B. What is your father like?
D. What is your father look like?

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Yên Hòa để xem.
Đồng bộ tài khoản