Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Nguyễn Viết Xuân

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
129
lượt xem
14
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Nguyễn Viết Xuân

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Nguyễn Viết Xuân

Khi làm bài kiểm tra, một trong những điều kiện tiên quyết để dành được tối đa điểm số đó là hiểu rõ đề và làm quen với cấu trúc đề thi. Nếu nắm rõ cấu trúc của bài thi (đề thi), bạn sẽ có chiến lược làm bài phù hợp, tiết kiệm được thời gian và dành trọn số điểm của từng phần. Để thuận lợi hơn cho việc tham khảo của bạn, chúng tôi xin giới thiệu BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Nguyễn Viết Xuân dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Nguyễn Viết Xuân

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Nguyễn Viết Xuân dưới đây:

A. PHONETICS :
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently: ( 0.5m )

1/ A. apartment B. address C. calendar D. magazine
2/ A. invite B. finish C. furnish D. begin
II. Choose the word whose main stress is placed differently from the others: (0,5m)
3/ A. birthday B. parents C. calendar D. apartment
4/ A. different B. amazing C. favorite D. terrible
B. CHOOSE THE CORRECT WORD INTO THE BLANK: (3MS)
1) I live ……………..Nguyen Du street.
A. in B. on C. at D. by
2) …………………..is it from here to our school? – About 2 km.
A. How long B. How C. How far D. How old
3) She writes for a Ha Noi newspaper. She is a …………………………………
A. doctor B. journalist C. teacher D. worker
4) Phuong and Nam ……………………….13 next month.
A. will be B. are going C. are D. will
5) Her birthday is …………………………………
A. in May 5th B. on 5th May C. at 5th May D. 5th May
6) …………………………… are you talking to?
A. Which B. Who C. Where D. When
7) Minh ............................television everynight.
A. watchs B. watches C. watching D. watch
8) What kind of book is the ……………………………. for children?
A. cheap B. better C. best D. suitable
9) John Robinson is an English teacher from England. He ………….. for an apartment in Ha Noi for his family now.
A. looks B. is looking C. looked D. will look
10) Young man often chooses………………..cars of all
A. more expensive B. the best expensive C. the most expensive D. many expensive
11) .........................................?My family name is Hoang and my middle name is Van.
A. What are your family name and middle name, Giang?
B. What is your middle name, Giang?
C. What is your family name, Giang?
D. What is your name?

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Nguyễn Viết Xuân này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản