Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Triệu Độ

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
147
lượt xem
11
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Triệu Độ

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Triệu Độ

Mỗi năm cứ vào thời gian này là các em lại tất bật ôn tập làm bài kiểm tra. Để các em ôn tập dễ dàng, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Triệu Độ. Thông qua bộ đề thi, các em sẽ làm quen với các dạng đề, biết điều chỉnh thời gian làm bài, rèn luyện và nâng cao trình độ. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Triệu Độ

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Triệu Độ là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Listen& complete the invitation to Lien’s party : (2ms)
Dear Ngoc,
I am having a ……………. party on ……………………… of ……………………..
The party will be at ………….. from ………………… to …………………..
I hope you will come and …………………… the fun.
Love,
Lien Telephone: ……………………………..
II. Lexico - Grammar: Chọn đáp án thích hợp nhất và khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đó: (5ms)
1. Her date of birth is on the...........of July.
A. twelve B. twelveth C. twelf D. twelfth
2. I live ……………Hoang Dieu street.
A. on B. in C. at D. by
3. ………..are you talking to?
A. Who B. Which C. Where D. When
4. Thanh …………..13 years old next month.
A. is B. are going to C. will D. will be
5. I don’t have .................friends in Hue.
A. any B. lots C. lot D. many
6. Lan is ............. than her sister.
A. most beautiful B. beautiful C. beautifuler D. more beautiful
7. My house is.................. the supermarket.
A. on B.in C. near D.under
8. A …….…..works on a farm.
A. doctor B. farmer C. journalist D. teacher
9. They will................... badminton tomorrow.
A.playing B. play C. to play D. plays
10. ……………….a bright room!
A. How B. What a C. How are D. What

ELib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Triệu Độ sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản