Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 13 đề thi

0
215
lượt xem
8
download
Xem 13 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 8 đang chuẩn bị làm bài kiểm tra 1 tiết trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn của thư viện eLib dưới đây:

I/ Match the questions with the answers: (2 marks)
1.Why did Nam fail the exam? A. Because I don’t have enough money
2.Why do you want to be a teacher? B. Because he didn’t work hard.
3. Why can Hoa speak English fluently? C. Because I love children.
4. Why don’t you take a taxi? D. Because she practices speaking English everyday.
II/ Choose the correct answer for each sentence : (2,5 marks)
1. The sun _____________ in. the East .
a. sets b. rise c. rises
2. Will you pick me ______________ after the party ?
a. on b. up c. at
3. He is not ___________________________ get married.
a. enough old to b. old enough to c. old enough for
4. Where is Ba? – He isn’t upstairs. He is _____________.
a. inside b. downstairs c. outside
5. Our friends ____________________ meet us at the airport tonight.
a. is going to b. will go to c. are going to
III/ Complete the sentences with must / have to / ought to / should: (3 marks)
1. I _____________ dust the living room.
2. She has bad cold. She ____________to go to see a doctor.
3. Children _____________ obey their parents.
4. Minh looks very tired. He ___________ go to bed early.

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Hồng Sơn sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản